SVL Group ปลูกฝังเยาวชนจัดการ “ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks”

พุธ ๐๒ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๑๘
SVL Group ปลูกฝังเยาวชนจัดการ ขยะ ชูนวัตกรรม Eco Bricks
SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และทีมสื่อสารองค์กรร่วมมือภาคีเครือข่ายบางสะพาน จัดโครงการ “ขยะแต่ไม่แขยง นวัตกรรม Eco Bricks” ปลูกฝังเยาวชนจัดการ“ขยะ” ชูนวัตกรรม “Eco Bricks” เพื่อสร้างแปลงผักสมุนไพร ฐานเรียนรู้นอกห้องเรียน นายสุรศักดิ์ สายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาม คณะครู ผู้นำชุมชน และน้องๆ ชั้น ป.2-ป.6 รวมกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโรงเรียนบ้านท่าขาม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด