ไอแบงก์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พฤหัส ๐๓ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๔๘
ไอแบงก์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมี นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายระบิล พรพัฒน์กุล เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร และ นางสาวสุภัค ไชยวรรณ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์มีรอซ โรงแรมอัลมีรอซ ถ.รามคำแหง กรุงเทพฯ เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด