สทน. เปิดอาคารและเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนแห่งใหม่

พฤหัส ๑๐ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๘:๓๖
สทน. เปิดอาคารและเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอนแห่งใหม่
รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการบริหาร สทน. และ รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ร่วมกันทำพิธีเปิดอาคารและเดินเครื่องฉายรังสีอิเล็กตรอน มูลค่า 605,300,000 บาท บนพื้นที่ 12,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นโรงงานฉายรังสีที่ผลิตรังสีจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งลำอิเล็กตรอน (Electron beam) และรังสีเอ็กซ์ (x-ray) สามารถให้บริการฉายรังสีได้ทั้งเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลไม้สด ได้ในปริมาณที่มากในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยศูนย์ฉายรังสีของ สทน. แห่งใหม่นี้ สามารถฉายรังสีได้ครบทุกประเภทรังสีที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย และคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศปีละมากกว่า 5,000 ล้านบาท ณ ศูนย์ฉายรังสี เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด