ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับผู้แทนจากหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ศุกร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๘:๔๑
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับผู้แทนจากหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับผู้บริหารหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ. มส. SML) นำโดยพลเอก สุพจน์ ธำมรงค์รัตน์ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และหัวหน้าคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้เข้าอบรม ที่เดินทางมาเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของดับบลิวเอชเอ ตั้งอยู่ใจกลางเขตอีอีซี ตลอดจนรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารงานภายในนิคมอุตสาหกรรมด้วย “Technology Infrastructure” พร้อมนำแนวคิดการพัฒนาบริการอย่างครบวงจรไปปรับใช้กับองค์กรของตนในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด