ผู้บริหารบลูบิค กรุ๊ป คว้ารางวัล “นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563”

จันทร์ ๑๔ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๗
นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เข้ารับรางวัล “เกียรติยศ..บนเส้นทางชีวิต” ในฐานะนักบริหารดีเด่น (Executive of The Year 2020) สาขาบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ผู้บริหารบลูบิค กรุ๊ป คว้ารางวัล นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทำความดี เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ด้วยการทำความดีกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด