EXIM BANK จับมือ บสย. และสถาบันการเงิน รวม 18 แห่ง สนับสนุน SMEs เข้าถึงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

พุธ ๑๖ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๑๖
EXIM BANK จับมือ บสย. และสถาบันการเงิน รวม 18 แห่ง สนับสนุน SMEs เข้าถึงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (แถวกลาง ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมพิธีลงนามกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ รวม 18 แห่ง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. Soft Loan พลัส” ภายใต้มาตรการ บสย. SMEs ต้องชนะ โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยาน เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
EXIM BANK จับมือ บสย. และสถาบันการเงิน รวม 18 แห่ง สนับสนุน SMEs เข้าถึงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด