มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงิน1.2 ล้านสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศุกร์ ๑๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๑๓
ในฐานะองค์กรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เชื่อว่า การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ จึงให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทยนับตั้งแต่ช่วงแรกของการก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal (SDG)) ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no-one behind) จึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัย
มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงิน1.2 ล้านสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำโดย นายฮิซาชิ ฮิรากิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายฮิเดะยูกิ นากาตะ ที่ปรึกษา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้แทนนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเป็นบันไดอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนเป็นกำลังใจให้มีความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้เรียนมาไปช่วยพัฒนาสังคม ประเทศชาติ

ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปี ของการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา อาทิ การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom) และโครงการประทีปเด็กไทย เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ อันสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงิน1.2 ล้านสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด