จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

พุธ ๒๓ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๒๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที จัดเสวนา “GIT Standard กลยุทธ์ในการสร้าง Ecosystem เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” ในงานแถลงข่าวเปิดตัว GIT Standard สร้างมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า โดยได้รับเกียรติจาก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน
จีไอที จัดเสวนา GIT Standard ยกระดับมาตรฐานแล็บอัญมณีและเครื่องประดับไทย

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าในประเทศไทย ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อ ส่งเสริมอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนุนภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีเครื่องประดับโลกของประเทศไทย โดย GIT Standard เป็นการเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการภายในประเทศสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและทำให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่มีศักยภาพอยู่แล้ว สามารถอ้างอิงมาตรฐานด้านการ

ตรวจวิเคราะห์/ทดสอบเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย GIT Standard ครอบคลุม 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) มาตรฐานการให้บริการของห้องปฏิบัติการ (2) มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์/ทดสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า (3) มาตรฐานบุคลากรของห้องปฏิบัติการ

ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ประกอบการในวงการอัญมณีและเครื่องประดับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้ร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน MASCI นางพรรณรัตน์ ศรประชุม ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส กรุ๊ป จำกัด และนายพัฒรัฐ เติมไพสิฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท GCI LAB จำกัด และมี นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันจีไอที เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด