กสิกรไทย คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ศุกร์ ๒๕ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๙
กสิกรไทย คว้า 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
นายธิติ ตันติกุลานันท์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน นางวิมลรัตน์ เสรีนิยม (กลาง) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และนายอมร สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ 3 รางวัลแห่งความสำเร็จและประกันคุณภาพด้านบริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ได้แก่ 1. รางวัล Best FX Bank for Structured Products: Commodities, Credit, Equity, FX and Multi-Assets ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 2. รางวัล Best Corporate Treasury Sales and Structuring Team ต่อเนื่องเป็นปีทีสอง และ 3. รางวัล Best FX Bank for Retail Clients จัดโดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia’s Treasury & FX Awards 2020 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด