“โลจิสติกส์ ศรีปทุม” จับมือ 5 องค์กรชั้นนำ ปูทางสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๐๙

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ 5 องค์กรชั้นนำ อาทิ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ,สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์, บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท จัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จำกัด โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมลงนามบันทึกฯ MOU ร่วมกับ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ประธาน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ,นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายก สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ,นายชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ ,ดร.สุรทิน ธัญญะผลิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม-เวิลด์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนางสาวสุนันทา ชาญสมาธิ กรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จำกัด

ทั้งนี้เพื่อร่วมมือในการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่ และพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะ ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฎิรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด