ซีพี เวียดนาม คว้า 2 รางวัลระดับชาติ ด้านภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพสินค้า

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๗:๒๕

ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือซีพี เวียดนาม ได้ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มอาหารสด และอาหารแช่แข็ง โดย Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2020 จากการยอมรับของชาวเวียดนาม ในความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงได้รับรางวัล Gold Brand จากงาน Vietnam's Agriculture Award 2020 ซึ่งมอบให้กับตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพโดดเด่น ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัย

ซีพี เวียดนาม ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิตอาหารสด และอาหารแช่แข็งที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศ จาก Top 10 Food Reputation Award 2020 โดย Vietnam Report พิจารณาจากผลประกอบการล่าสุด ภาพลักษณ์ของบริษัท การประเมินข่าวสารและบทความของบริษัท ในช่องทางต่างๆ รวมถึงผลสำรวจจากผู้บริโภค บริษัท และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร

ขณะที่รางวัล Vietnam's Agriculture Award 2020 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสมาคมการเกษตร เกษตรกร และชนบทเพื่อเป็นแบบอย่างความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าการเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชนบท ในปีนี้ ซีพี เวียดนามได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัล จากคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ ไส้กรอก เนื้อหมู และอาหารสัตว์

“ซีพี เวียดนาม เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ครัวของโลก ซึ่งผลิตสินค้าที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้บริโภค และเกษตรกร ทำให้ในปัจจุบันเครือซีพีเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เบอร์หนึ่งของโลก ขณะที่ไส้กรอก และหมูของบริษัทก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค จากความสะอาดปลอดภัย ที่มาพร้อมคุณค่าทางอาหาร และความอร่อย” นายวู๋อันตวั้น (Vu Anh Tuan) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพี เวียดนาม กล่าว

นายวู๋อันตวั้น เสริมว่า ปี 2562 และ 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายสำหรับภาคการเกษตรเวียดนาม จากโรคเอเอสเอฟ ในสุกร และโควิด19 อย่างไรก็ตาม ซีพี เวียดนาม และบริษัทอื่นๆ ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ภาคการเกษตร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ สามารถเดินหน้าต่อไปได้ แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ซีพี เวียดนาม เป็นบริษัทของไทย จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจเกษตรปศุสัตว์และอาหารครบวงจร ครอบคลุมทั้งธุรกิจสัตว์บกและธุรกิจสัตว์น้ำ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมพัฒนาประชาชนชาวเวียดนามให้ได้รับความรู้ ได้รับอาชีพ และเติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำเร็จของปรัชญาดำเนินธุรกิจ 3 ประโยชน์ฯ ของบริษัท นั่นคือ ธุรกิจที่ทำต้องเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศที่ไปลงทุน และประชาชนในประเทศนั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด