ดีอีเอส จับมือ DUGA จัดเวทีสัมมนาโครงการ September Series 2020 หนุนการนำเทคโนโลยีขับเคลื่อนงาน การแพทย์-สาธารณสุข-การศึกษา

พฤหัส ๐๑ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๕๗
ดีอีเอส จับมือ DUGA จัดเวทีสัมมนาโครงการ September Series 2020 หนุนการนำเทคโนโลยีขับเคลื่อนงาน การแพทย์-สาธารณสุข-การศึกษา

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ September Series 2020 และกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ A Game-Changer that shifts Thailand Landscape โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จัดงานในรูปแบบอบรมสัมมนาภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ Education ICT Forum 2020, Healthcare Technology Summit 2020, AI&IoT Summit 2020, และ Smart City Summit 2020 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 และ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน และด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง AI&IoT ที่เข้ามามีบทบาทด้านเทคโนโลยี และเป็นตัวช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายของมนุษย์มากขึ้น รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมก็จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในด้านการผลิต เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด