“iiG” จัดบรรยายพิเศษ CRM & CEM Solution ด้วย Salesforce

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๖
iiG จัดบรรยายพิเศษ CRM CEM Solution ด้วย Salesforce

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ (แถวหน้าที่ 7 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ iiG ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี ให้แก่องค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ พร้อมด้วย นางสาวธิติรัตน์ ทองถาวร (แถวหน้าที่ 8 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาค บริษัท Salesforce.com Singapore Pte Ltd. ร่วมให้การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า (CRM & CEM Solution) ด้วย Salesforce ซอฟต์แวร์ระดับโลกที่องค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยนำมาใช้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัล เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นตัวอย่างการทำงานของแพลตฟอร์ม Salesforce และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด