กลุ่มทรู เดินหน้าลงนามความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๑๔
กลุ่มทรู เดินหน้าลงนามความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

กลุ่มทรู นำโดย ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค จากแต่ละภูมิภาคทั่วไทย ประกอบด้วย นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า, นายมงคล สุคันธมาลา, นางสาวสุนทรี สุนทรชูเกียรติ, นายสหรัฐส์ คนองศิลป์, นายทวนทอง ศรีวิเชียร, นางสาวหทัยณัฐ พงศ์ศรีรัตน์, นายรัชกฤต กาญจนรุ่งแสง และนายปเนต ทองตัน ร่วมเดินสายลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเทคโนโลยี และวิทยาลัยพาณิชยการทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษายุคดิจิทัล เปิดให้ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี VLEARN แพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมมอบทุนการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกงานและมีรายได้กับกลุ่มทรู อีกทั้งเปิดโลกการเรียนรู้ทั้งด้านโครงข่าย การติดตั้ง การซ่อมบำรุง ตลอดจนความรู้ด้านการตลาดและการขายแบบมืออาชีพ โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยต่างๆดังนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร, พณิชยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์, วิทยาลัยพณิชชยการเชตุพน, วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม, วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค, วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง, วิทยาลัยเทคนิค

นครราชสีมา, วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคยโยธร,วิทยาลัยอาชีวิศึกษาภักดีพณิชกำแพงเพชร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎ์ธานี

ทั้งนี้ VLEARN (วี-เลิร์น) เป็นแพลตฟอร์มที่กลุ่มทรูพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการศึกษา ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ทุกที่ ทุกเวลา สะท้อนความมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในยุคนิว นอร์มัลอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบห้องเรียนเสมือนจริง ผ่าน VROOM ระบบบริหารจัดการแบบครบวงจรในระดับห้องเรียนและวิทยาลัยที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งยังให้นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงคลังความรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ ทั้งบทเรียน ข้อสอบ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมเทคโนโลยีคลาวด์ที่มีระบบป้องกันและรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหล เก็บและแชร์ไฟล์ได้สะดวกแบบไม่มีวันหมดอายุอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด