นายกรัฐมนตรีฯ หนุน ดีอีเอส ชูแอปพลิเคชัน'ThailandPlus’ เตรียมพร้อมไทยเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวปลอด COVID-19

พุธ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๕
นายกรัฐมนตรีฯ หนุน ดีอีเอส ชูแอปพลิเคชัน'ThailandPlus เตรียมพร้อมไทยเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวปลอด COVID-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการสาธิตการใช้ 'ThailandPlus? หรือแอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้การต้อนรับ ณ ทำเนียบรัฐบาล สำหรับแอปพลิเคชัน 'ThailandPlus? เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สพร.หรือ DGA พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่สามารถระบุความเสี่ยง ติดตามและแจ้งเตือน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยควบคุมการระบาดข้องโรคตั้งแต่ประเทศต้นทาง เพื่อหนุนการท่องเที่ยวช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID -19 โดยเป็นความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จะช่วยประชาสัมพันธ์ผู้เดินทางและบริษัทตัวแทนนำเที่ยว ทราบถึงมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการปฏิบัติตนก่อนเดินทางมายังประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด