กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การต้อนรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

จันทร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๒
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การต้อนรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การต้อนรับผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เดินทางมานิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่มาปฎิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด