"PTG" ทุ่มซื้อหุ้น สยามออโต้แบคส์ เพิ่ม พร้อมลุยขยายธุรกิจ non-oil เพิ่มเป็น 700สาขาภายในสิ้นปี 63

พฤหัส ๒๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๗
PTG ทุ่มซื้อหุ้น สยามออโต้แบคส์ เพิ่ม พร้อมลุยขยายธุรกิจ non-oil เพิ่มเป็น 700สาขาภายในสิ้นปี 63

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม จำนวน 6,500,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของสยามออโต้แบคส์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

หลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสยามออโต้แบคส์ จากเดิม 6,500,000 หุ้น คิดเป็น 38.26% ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็น 13000,003 หุ้น หรือ คิดเป็น 76.52% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าหลังจากที่ได้ซื้อหุ้นในครั้งนี้จะสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามแผนในการเดินหน้าขยายธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (non-oil)

สยามออโต้แบคส์ ประกอบกิจการศูนย์บริการและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ในรูปแบบควิกเซอร์วิสที่มีจุดให้บริการทั้งในและนอกสถานีบริการ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการของศูนย์บริการให้ครอลคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดการให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจร และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

"ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าการขยายสาขาของสถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการแก๊สแอลพีจี ที่จำนวน 50-100 สาขา ส่วนธุรกิจ Non-Oil ที่ตั้งเป้าจะขยายสาขาให้เพิ่มเป็นจำนวน 100 สาขา ซึ่งได้แก่ กาแฟพันธุ์ไทยและคอฟฟี่เวิลด์ แม็กซ์มาร์ท ร้านแก๊สแอลพีจีครัวเรือน และออโต้แบคส์ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และทำกำไรให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้น พร้อมกับเชื่อมโยงระบบบัตรสมาชิกกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือบัตร สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด" นายพิทักษ์ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด