วว.ต้อนรับ อธิการบดี/ผู้บริหาร ม.หอการค้าไทย เยี่ยมชม Shared service @ วว.เทคโนธานี

พุธ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๔๔
วว.ต้อนรับ อธิการบดี/ผู้บริหาร ม.หอการค้าไทย เยี่ยมชม Shared service @ วว.เทคโนธานี

ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต้อนรับ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อผลักดันงานวิจัย ไปสู่เชิงธุรกิจ และ Re skill Upskill บุคลากรร่วมกันพร้อมกันนี้ได้ศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (RTTC) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC) ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมโพรไบโอติกและพรีไบโอติก (ICPIM) และโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วว.เทคโนธานี

อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่าง วว.และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในการพัฒนาทักษะบุคลากรและการพัฒนาบัณฑิต เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด