ทีโอที จัดอบรมผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3

พุธ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๔
ทีโอที จัดอบรมผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3

เร็ว ๆ นี้ ณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ นางสาวจันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3" ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน TOT Could บริการ TOT Digital Service พร้อมนำชมศูนย์กลางบริการรับฝากข้อมูลครบวงจร (TOT Internet Data Center : IDC) และ Cloud Digital Service เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการนำไปปรับใช้ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด