คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. เชิญ 4 พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าส่องสว่าง จัด Lighting Workshop ให้ความรู้แก่นักศึกษา

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๘:๕๑
คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. เชิญ 4 พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าส่องสว่าง จัด Lighting Workshop ให้ความรู้แก่นักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ดร.อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและอาจารย์ผู้สอนวิชา ARC 382 Environmental Technology II จัดกิจกรรม Lighting Workshop โดยเชิญพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าส่องสว่างจาก 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท Ligman Lighting Co., Ltd., Endo Lighting (Thailand) Pub. Co., Ltd., KKDC (Thailand) Ltd. และ WE-EF Lighting Co., Ltd. (นำโดย คุณสมชาย ศุภลักษณ์วรกุล และคุณภาสกร ศรีประภา ตัวแทนบริษัทและศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ร่วมบรรยายให้ความรู้และสาธิตด้านการออกแบบไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ Jury Hall ชั้น 6 และ Auditorium ชั้น M อาคาร A2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. (วิทยาเขตบางขุนเทียน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด