โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนไทย

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๕๗
โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนไทย

ทันตแพทย์หญิงณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์ ผู้บริหารบริษัทในเครือสไมล์กรุ๊ปและเจ้าของโรงแรม เซ็นทาราซันไรซ่าศรีราชา ได้เข้าร่วมการประชุมพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โครงการนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันการปลูกพืชเพื่อการบริโภคของประชาชนไม่เหมาะสมมีความเสี่ยงในเรื่องสารพิษตกค้างและการปนเปื้อนสารเคมีสูงซึ่งหากบริโภคเป็นประจำอาจเกิดการสะสมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ทางโรงแรมฯ จึงมีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนไทยทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด