เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เติบโตต่อเนื่อง งวด 9 เดือนปี 63 กำไรพุ่ง 108.28%

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๒๙
เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เติบโตต่อเนื่อง งวด 9 เดือนปี 63 กำไรพุ่ง 108.28%

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือนของ ปี 2563 มีกำไร 310.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 108.28% หากมองผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 68.73 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 310.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 108.28 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 149.04 ล้านบาท โดยรายได้จากค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 341.11 ล้านบาท จาก 1,102.77 ล้านบาท เป็น 1,443.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.93 เนื่องจาก รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 303.85 ล้านบาท จาก 999.76 ล้านบาท เป็น 1,303.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.39 อันเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 53,986 ล้านบาท/วัน เป็น 64,526 ล้านบาท/วัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.52 และสัดส่วนนักลงทุนบุคคลซึ่งเป็นส่วนรายได้หลักของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.47 เป็นร้อยละ 43.51 อันเป็นผลให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของนักลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้นจาก 18,607 ล้านบาท/วัน เป็น 28,075 ล้านบาท/วัน หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.88 และในส่วนของรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 37.26 ล้านบาท จาก 103.00 ล้านบาท เป็น 140.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.17

สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 31.28 ล้านบาท จาก 64.88 ล้านบาท เหลือ 33.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.21ในส่วนของรายได้อื่นลดลง 108.24 ล้านบาท จาก 643.44 ล้านบาท เหลือ 535.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.82 ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 0.76 ล้านบาท จาก 1,624.41 ล้านบาท เป็น 1,625.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.05 และภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 39.45 ล้านบาท จาก 37.64 ล้านบาท เป็น 77.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 104.81เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด