JMT จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไฟเขียวออก JMT-W3 และ JMT-ESOP W1

พุธ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕
JMT จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไฟเขียวออก JMT-W3 และ JMT-ESOP W1

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT จัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานใหญ่บริษัท อาคารเจมาร์ท บี ถนนรามคำแหง เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเป็นการจัดประชุมทั้งแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain AGM Voting) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ รวมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (JMT-W3) ซึ่ง จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และ JMT-ESOP W1 เพื่อเตรียมพร้อมรับโอกาสในธุรกิจบริหารหนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด