ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนอีอีซีและประเทศไทย

ศุกร์ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๔๕
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ชี้เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งขับเคลื่อนอีอีซีและประเทศไทย

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ รัฐ-เอกชนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในงาน "เศรษฐกิจดิจิทัล พลิกฟื้นประเทศ" จัดโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในเขตอีอีซี รวมถึงบทบาทความสำคัญของการทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลเพื่อปรับตัวรับเทรนด์ใหม่ๆ รองรับโอกาสในการลงทุน พร้อมอธิบายถึงประโยชน์ของการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเร่งขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของภาครัฐ ร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมในภูมิภาค

เวทีเสวนาดังกล่าวยังมีผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท SEA ประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมสนับสนุนการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์การเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด