"ดีอีเอส" ต้อนรับกรรมาธิการฯพัฒนาการเมือง-สื่อมวลชน สภาผู้แทนฯ เดินทางศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๕๕
ดีอีเอส ต้อนรับกรรมาธิการฯพัฒนาการเมือง-สื่อมวลชน สภาผู้แทนฯ เดินทางศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาดูงานศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและต่อต้านข่าวปลอม ในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวโครงสร้าง การดำเนินงาน ระเบียบปฎิบัติและขั้นตอนการปฎิบัติงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม บมจ.ทีโอที ถ.แจ้งวัฒนะ โดยในที่ประชุมได้รายงานภาพรวมผลการดำเนินการของ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ว่าปัจจุบันได้มีการรับแจ้งเบาะแส และติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวปลอม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 -2 พ.ย. 63 มีข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด 26,091,975 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดาเนินการตรวจสอบทั้งหมด 19,553 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรองพบข้อความข่าวที่ต้องดาเนินการตรวจสอบทั้งหมด 6,877 เรื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด