สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดฝึกอบรมนักชงเครื่องดื่มมืออาชีพ ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ (ไทย)

อังคาร ๑๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๕๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดฝึกอบรมนักชงเครื่องดื่มมืออาชีพ ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ (ไทย)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดฝึกอบหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขานักชงเครื่องดื่มมืออาชีพ ร่วมกับบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) เปิดฝึกให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 28 คน เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร และเมื่อวันอังคารที่ 27ตุลาคม 2563 ได้รับเกียรติจากนายชลที ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด