IT SPU จัดอบรมพิเศษ!บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Soft Skill 4 หลักสูตร "Startup your WAYs

พุธ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๒๑
IT SPU จัดอบรมพิเศษ!บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Soft Skill 4 หลักสูตร Startup your WAYs

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดการอบรมพิเศษ Soft Skill โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคน เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฎิรูปอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 2 (Non-Degree) ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 4 หลักสูตร ในหัวข้อเรื่อง "Startup your WAYs" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณภาพ คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ (แจ็ค เคลมดิ) CEO และ Co-Founder Claim Diมาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด