">

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านโครงการอีอีซี ในงานสัมมนา EEC GO

จันทร์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๐๓

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ "EEC GO เอกชนเดินหน้าลงทุน" ในงานสัมมนา EEC GO จัดโดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยงานสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ รวมถึงการบรรยายจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ อาทิ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด และบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านโครงการอีอีซี ในงานสัมมนา EEC GO

นางสาวจรีพร ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่งซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการอนุญาตวีซ่าให้แก่กลุ่มนักลงทุนเป็นกรณีพิเศษ การพิจารณาอนุมัติอย่างรวดเร็วและมอบสิทธิประโยชน์ให้กลุ่มนักลงทุนต่างชาติในระยะยาว เพื่อดึงดูดการลงทุนในอีอีซีและไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด