สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (Thailand) จำกัด จัดฝึกอบรม หลักสูตรการขายเครื่องดื่มเคลื่อนที่ (Motorbike Cafe)

จันทร์ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๕:๐๙

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (Thailand) จำกัด จัดฝึกอบรม หลักสูตรการขายเครื่องดื่มเคลื่อนที่ (Motorbike Cafe) ให้สำหรับผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 26 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี โดยมี นางสาวยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมในครั้งนี้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ (Thailand) จำกัด จัดฝึกอบรม หลักสูตรการขายเครื่องดื่มเคลื่อนที่ (Motorbike Cafe)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด