ททบ. ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านรายการโทรทัศน์

อังคาร ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๐๐

พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) พร้อมด้วย ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านรายการโทรทัศน์ด้านการเกษตรของ ททบ. ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ อย่างน้อยวันละ 30 นาที โดยมี พันเอก ภัทรดนัย กาญจนบุรานนท์ ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ร่วมด้วย อานนท์ นนทรีย์ ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ และ จำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

ททบ. ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ผ่านรายการโทรทัศน์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรในเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรออกไปสู่เป็นวงกว้าง อีกทั้งช่วยให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย ในการส่งเสริมด้านการเกษตรของไทยทั้งภายในประเทศและขยายการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ ททบ. พร้อมปรับผังรายการในปี 2564 เพิ่มรายการที่นำเสนอเนื้อหาด้านการเกษตรมากขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชน ในเรื่องของการเกษตร อีกทั้งได้สร้างแพลตฟอร์มในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จัดทำการตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านทาง คอลเซ็นเตอร์ และ เว็บไซต์ www.ohlalashopping.com ซึ่งเป็นการช่วยผลักดันการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรไปสู่ความสำเร็จและเป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยและสินค้าเกษตรของไทยสามารถไปแข่งขันได้ในระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด