TVD รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๕๗

นางสาวละออศรี มัทธุรนนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารสินค้า บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จาก นายกลินทร์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับเลือกจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการไทย ภายในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆ นี้

TVD รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด