บีไอจีรับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๔๙

นางสาวณัฐกร จิระพรพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ บีไอจี ผู้นำนวัตกรรมด้านก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทย เข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563 จาก ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นการตอกย้ำมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบีไอจีด้วยจรรยาบรรณ และนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งก่อให้เกิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ตามหลักจรรยาบรรณหอการค้าไทย (Thai Chamber of Commerce Business Ethics Standard Test Award 2020) และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้มีบริษัทต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กว่า 16 บริษัทที่เข้ารับรางวัลฯ ในปีนี้

บีไอจีรับมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด