'ซีวิลเอนจีเนียริง' ลงนามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง

พุธ ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๕

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง และนายนิรุฒ มณีพันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมและสัญญาก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) สำหรับงานโยธาในสัญญา 4-7 ช่วงสระบุรี-แก่งคอย เป็นการก่อสร้างสถานีสระบุรีและทางรถไฟระยะทางรวม 12.99 กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 8,560 ล้านบาท โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร (กลาง) ปลัดกระทรวงคมนามคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ (ที่ 5 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานสักขีพยานบันทึกการลงนาม ทั้งนี้ ซีวิลเอนจีเนียริง จะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจร เข้ามาช่วยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศให้ดียิ่งขึ้น

'ซีวิลเอนจีเนียริง' ลงนามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด