กองทุนบัวหลวงร่วมปลูกป่าสนับสนุนโครงการ Care the Wild ของตลท.

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๓๐

คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 6 จากขวา) พร้อมกับคุณทนง ขันทอง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Strategic Communications บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) (คนที่ 7 จากซ้าย) มอบเงิน 1.2 แสนบาท สนับสนุนโครงการ Care the Wild ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คนที่ 5 จากขวา) ร่วมกับคุณพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ (คนที่ 4 จากขวา) รับมอบเพื่อนำไปสร้างป่า ด้วยการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริมและส่งเสริมการดูแลป่า ทั้งมุ่งหวังเพิ่มรายได้ให้ชุมชนเพื่อให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น โดยปลูกพืชเศรษฐกิจและพัฒนาให้พื้นที่ปลูกป่ามีระบบนิเวศที่สมดุลได้ในอนาคต

กองทุนบัวหลวงร่วมปลูกป่าสนับสนุนโครงการ Care the Wild ของตลท.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด