สนพ.หนองคาย เชิญชวนนักเรียนสูงวัยเข้าฝึกอาชีพ

ศุกร์ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๕๒

นายสมศักดิ์  เพ็งธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายนางโสภา  ทิพย์โอสถ  หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีนายธนวัต หล่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองสองห้อง เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ณ เทศบาลตำบลหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย

สนพ.หนองคาย เชิญชวนนักเรียนสูงวัยเข้าฝึกอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด