องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เปิดเวทีประจำปี แถลงสรุปผลงาน และทิศทางการขับเคลื่อนงาน TBCSD ปี 2564

ศุกร์ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๑๕

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) นำโดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงานประจำปี 2563 (Gala Dinner 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงสรุปผลงาน TBCSD ปี 2563 และทิศทางการขับเคลื่อนงาน TBCSD ปี 2564 ให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคเอกชนไทยในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เปิดเวทีประจำปี แถลงสรุปผลงาน และทิศทางการขับเคลื่อนงาน TBCSD ปี 2564

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผู้นำองค์กรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงาน อาทิ กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "EU Green Deal" โดย นายปีย์กะ ตาปิโอละ (H.E. Mr. Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย , พิธีแสดงความมุ่งมั่น "ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน" โดย สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ,เสวนาเรื่อง "กลยุทธ์ 'Growth Strategy' ธุรกิจแบบยั่งยืนในยุค 'New Normal'" โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตลอดจนพิธีมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น กองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ประธานกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A, B และ C โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถรับชมออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live : Thailand Environment Institute Foundation : TEI

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด