สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมที่ประสบความสำเร็จ

ศุกร์ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๓๖

นายพูลโชค โตประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมของสำนักงานที่จบการฝึกอบรมและประสบความสำเร็จ หลังจากจบการฝึกอบรมไปแล้วได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประกอบอาชีพเปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมที่ประสบความสำเร็จ

นายเหมรัตน์ รังสิยานุพงศ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน560 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึง วันที่ 28 กันยายน 2563 ฝึกงานในสถานประกอบกิจการจำนวน 280 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 หลังจากจบการ ฝึกอบรมได้เปิดกิจการร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง อยู่ที่ตำบลวังจันทน์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สนใจฝึกอาชีพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 58 หมู่ 2 ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโทรศัพท์ 032 470391-3 เว็บไซต์  www.dsd.go.th/phetchaburi

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด