ข้าวมาบุญครองต้อนรับพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

อังคาร ๐๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๔๓

นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายอภิมงคล กิจวัตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง ให้การต้อนรับนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานข้าวมาบุญครอง และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง และนวัตกรรมใหม่จากข้าว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ ของจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องรับรอง สำนักงานใหญ่ข้าวมาบุญครอง เมื่อเร็วๆ นี้

ข้าวมาบุญครองต้อนรับพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด