ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคม ตอกย้ำนโยบาย กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

">

กรุงไทยจัดกิจกรรม Krungthai Press Trip ที่ภูเก็ตและพังงา

พุธ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๐๖

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูง นำคณะสื่อมวลชน
ร่วมกิจกรรม Krungthai Press Trip ที่จังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยโอกาสนี้ ได้แถลง "ยุทธศาสตร์กรุงไทย ฝ่าพายุวิกฤต" และได้เข้าไปเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหนึ่งชุมชนในโครงการ #กรุงไทยรักชุมชน
ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคม ตอกย้ำนโยบาย กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

กรุงไทยจัดกิจกรรม Krungthai Press Trip ที่ภูเก็ตและพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด