ฟอลคอนประกันภัย มอบหน้ากาก N95 ให้แก่เขตห้วยขวางเตรียมพร้อมรับมือ PM 2.5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

พุธ ๐๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๒๑
ฟอลคอนประกันภัย มอบหน้ากาก N95 ให้แก่เขตห้วยขวางเตรียมพร้อมรับมือ PM 2.5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่เขตห้วยขวาง โดยมีนายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขต พร้อมหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกอาคาร อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวที่ต้องเผชิญกับ PM 2.5 และมลพิษต่างๆ รวมทั้งเป็นการร่วมดูแลสังคมของเราอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด