ม.นวมินทราธิราช - SENA ร่วมลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนกิจการทางการแพทย์

อังคาร ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๑๓
ม.นวมินทราธิราช - SENA ร่วมลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนกิจการทางการแพทย์
           รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมด้วย รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เข้าร่วมพิธีลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการสนับสนุนกิจการทางการแพทย์ ผ่านทางมูลนิธิร่วมทางฝัน โดยมีนายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด และนายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด