ดีอีเอส MOU ผู้รับทุนกองทุนดิจิทัล ปี 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 41 โครงการ วงเงิน 588 ล้านบาท

อังคาร ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๔๙

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีลงนามสัญญารับทุนกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธี และนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และในวันนี้ได้มีการรับทุนกองทุนฯ จำนวน 41 โครงการ วงเงินกว่า 588 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวฯจะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคมนี้ เมื่อโครงการที่กองทุนได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนแล้วเสร็จ จะส่งผลดีต่อประชาชน ในภาพรวมในหลายด้าน ด้านการค้า/ธุรกิจ/บริการ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตร พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเตรียมยื่นข้อเสนอโครงการซึ่งคาดว่าจะเปิดรับข้อเสนอได้ต้นปี 2564 นี้

ดีอีเอส MOU ผู้รับทุนกองทุนดิจิทัล ปี 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 41 โครงการ วงเงิน 588 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด