">

CEO 'เถ้าแก่น้อย' คว้ารางวัล Young Rising Star CEO Award 2020

อังคาร ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๐๐

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN รับรางวัล "ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่" หรือ Young Rising Star CEO Award โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวา) ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards ให้เกียรติมอบรางวัลภายในงาน SET Awards ประจำปี 2020 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในมิติต่างๆ ด้วยความเป็นผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ และมีผลสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

CEO 'เถ้าแก่น้อย' คว้ารางวัล Young Rising Star CEO Award 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด