COM7 ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020

พฤหัส ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๗

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ในฐานะองค์กรที่มีผลคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 - 5 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการบริหารจัดงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ซ้าย) นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้แก่ นางวาสนา พงศ์แสงลึก (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน COM7 ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแชง-กรีลา โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

COM7 ได้รับรางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด