ไอแบงก์ คว้ารางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม Money Expo 2020

จันทร์ ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๐๘

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร รับมอบรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม Money Expo 2020 ประเภทพื้นที่ขนาด 100-137 ตร.ม. ในงาน Money & Banking Awards 2020 จากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา

ไอแบงก์ คว้ารางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม Money Expo 2020

ในงาน Money Expo ปีนี้ ไอแบงก์ ได้ออกแบบบูธภายใต้แนวคิด "Being Transition" เพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของธนาคารที่สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่โลกแห่งอนาคตอย่างมั่นคงยั่งยืน พร้อมพาทุกชีวิตเข้าสู่ความมั่งคั่ง จนกระทั่งก้าวสู่วิถีชีวิตแห่งอนาคต ในแบบที่ทุกชีวิตต้องการ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดหลักของการจัดงานมหกรรมการเงินปีนี้ "Wealth being" ซึ่งหมายถึง "ความอยู่ดีมีสุข" อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตทุกคน จากแนวคิดนี้สามารถพิชิตใจกรรมการด้วยการใช้ "คู่สีเขียวและสีทอง ถ่ายทอดความหรูหราออกมาอย่างชัดเจน" มีความสามารถในการนำลวดลายเรขาคณิต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลาม มาประยุกต์ใช้กับสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นได้อย่างลงตัว การปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ช่วยสร้างความหรูหราและยังเข้ากับบุคลิกของธนาคารได้เป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด