ดีอีเอส ติดตามความก้าวหน้าการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 3 / 2563

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๑

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 3 / 2563 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการร่วมกับโรงพยาบาลในภาคี ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หน่วยงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาคี ในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ดีอีเอส ติดตามความก้าวหน้าการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล ครั้งที่ 3 / 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด