">

ดีอีเอส จับมือ ก.ล.ต. จัดสัมมนา เรื่อง DPO กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๐๔

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถา เรื่อง DPO กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ สร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานเท่าเทียบสากล ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประธานผู้บริหารฝ่ายข้อมูล "Data Protection Officer (OPD) -Chief Data Officer (CDO) จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงานสัมมนา กว่า 500 ท่าน ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ดีอีเอส จับมือ ก.ล.ต. จัดสัมมนา เรื่อง DPO กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด