สนพ.แพร่ ดำเนินฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น

จันทร์ ๒๘ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๗

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ แผนกช่างตัดผม วิทยาลัยเทคนิคแพร่

สนพ.แพร่ ดำเนินฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด