">

CIMB THAI AUTO ส่งมอบถุงยังชีพและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

อังคาร ๒๙ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๒๗

วิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และ ตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วย กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และคู่ดูโอ "นิว-นภัสสร ภูธรใจ" "จิ๋ว-ปิยนุช เสือจงพรู" จับมือส่งมอบโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจาก COVID-19 โดยจัดทำถุงยังชีพจำนวน 350 ชุด มอบให้ผู้ที่ไม่สามารถรับการช่วยเหลือหรือออกมารอรับความช่วยเหลือนอกพื้นที่ได้ ภายในถุงยังชีพบรรจุสิ่งของที่จะช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง ในระหว่างรอหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ นอกจากถุงยังชีพ สิ่งสำคัญคือกำลังใจ ทีมงานยังได้พูดคุย รับฟัง และให้กำลังใจคนในชุมชนอีกด้วย พิธีส่งมอบจัดขึ้น ณ ศาลากลางเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63

CIMB THAI AUTO ส่งมอบถุงยังชีพและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด