สพร.18 อุดรธานีตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

พุธ ๓๐ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๒

นางสาวบัณฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยม สถานประกอบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชาเวิร์ล ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้คำแนะนำการพัฒนาศักยภาพแรงงาน การรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถผู้ที่ประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 โดยมีผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาชาเวิร์ลให้การต้อนรับ

สพร.18 อุดรธานีตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด